Pedokinetika - vodenje razvojno gibalnih uric v skupinah

V skupinah vodimo razvojne funkcionalne prijeme Pedokinetike v treh nivojih vodenja. To pomeni, da so vsi razvojno gibalni programi vodeni s kvalitetnim podajanjem osnovnih funkcionalnih prijemov in jih vodijo avtorizirani vaditelji Pedokinetike prve stopnje ali več.

PRVI NIVO VODENJA: S prvo stopnjo vodenja se podajajo osnove Igrive vadbe, ki skozi prijetno druženje vodijo v učne lekcije zgodnjega razvoja. Poudarek je na osvajanju razvojnih prijemov, s katerim se učimo sodelovati z otrokom, ga negovati in se z njim igrati. Vaditelj pristopa posamezno k staršu in otroku z namenom, da skozi funkcionalni razvojni prijem steče učna lekcija, ki inicira porajanje izvornih gibov in je usmerjena v razvoj otrokovega potenciala.

Prvi nivo vodenja je za dojenčke od 5. meseca dalje v programu igrive vadbe.

DRUGI NIVO VODENJA: Z drugim nivojem vodenja osvajamo in nadgrajujemo učne lekcije Pedokinetike. Skupino vodi vaditelj Pedokinetike druge stopnje ali več. Z Igrivo vadbo se z razvojnimi funkcionalnimi prijemi približa individualnemu tempu razvoja vsakega otroka znotraj skupine. Naučite se individualne igrivosti in pristopa do svojega otroka. Poudarek je na učnih lekcijah in učenju za zgodnji razvoj, ki izvabljajo iz otroka njegovo vedoželjnost, igrivost, samostojnost in željo po življenju -gibanju. Vaditelj pristopa individualno k staršu, ki vodi otroka in tudi sam pokaže funkcionalni prijem učne lekcije s posameznim otrokom v skupini in nanj prenaša učno lekcijo.

Drugi nivo vodenja je za vodenje skupine Zgodnjega razvoja, Igrive vadbe 1 in 2 ter Piramide 1,2,3 in 4.

TRETJI NIVO VODENJA: S tretjim nivojem vodenja se približujemo izvabljanju izvornih gibov z isto eno učno lekcijo z individualno postavljenimi situacijami, da se učni proces lahko doživi za starša in dojenčka. Učenje situacij, ki inicirajo razvoj skozi učenje za razvoj dojenčkovega potenciala. Medtem se učne lekcije razvoja potenciala prenašajo tudi na starša. Pristop predstavlja skupino, ki jo odvodi učitelj Pedokinetike in v kontekstu individualne ure v skupini pripravi učno lekcijo za uspešno osvajanje izvornih gibov, ki še niso izraženi ali jih je otrok zaradi raznoraznih zadev preskočil. Za vse, ki želijo vso pozornost učne lekcije zgodnjega razvoja za svojega otroka in družino priporočamo individualne učne lekcije z učiteljem.