O RAZVAJANJU

Povzetek dela knjige Marje Strojin: Otroci potrebujejo mejo

 

Otroci potrebujejo mejorazvajen otrok

Otroci nenehno preizkušajo meje, se jim upirajo, jih ponotranjijo, sprejmejo ali pa vsaj ugotovijo, da jim pomagajo do ustreznejšega in učinkovitejšega doseganja ciljev.

Permisivna vzgoja je takšna, da otroku vse dovoli, ne postavlja mej. Včasih je bila tudi pri nas zelo popularna. V teoriji se sliši dobro, vendar je v praksi velikokrat neuporabna, saj ustvarja otroke, ki so navajeni na zadovoljevanje svojih potreb, pa čeprav jih dosežejo s tečnarjenjem, brezobzirnostjo in nasiljem, na kar pa se družba ne odziva dobro. Velikokrat so rezultat arogantni, brezobzirni in egocentrični otroci.

Na začetku je ljubezen

Zaupanje je temelj dobrega discipliniranja. Otrok se mora zanesti na našo ljubezen, spoznati mora, da smo zanj vedno tu, tudi če nismo fizično prisotni. Lahko smo nanj jezni, nismo pa odklonilni. Ne dopuščamo vsega, zavedamo se, da so pravila včasih neprijetna. Iskreni smo v dobrem in slabem in otrokovih čustev ne zlorabljamo z manipuliranjem. Svoje dostojanstvo in vrednost imajo otroci preprosto zato, ker so otroci.

Sodobne starše včasih obdajajo občutki dvoma, krivde, sprašujejo se, ali jih bo otrok imel še rad, če mu kaj prepovejo. Postavljajo si vprašanje, kje je meja med ljubeznijo in razvajanjem. Starši razvajajo otroka, če menijo, da nečesa ne zmore sam, da mu tega ni treba storiti, čeprav lahko.

 

Kaj ni razvajanje:

 • · ljubkovanje in cartanje
 • · razne vrste priznanj in pohval
 • · prilagajanje vzgojnih prijemov otrokoivim značilnostim
 • · izpolnitev želja v okviru smisla in možnosti
 • · posvečanje časa razgovoru, poslušanju, skupnim aktivnostim
 • · opravičilo otroku, če smo bili krivični
 • · strpnost do manj ustreznega vedenja, če so za to dani razlogi
 •  

Otrok od staršev nujno potrebuje ljubezen, sprejemanje in zaščito. To so njegove osnovne potrebe, ki jih moramo zadovoljiti.

Otroka pa razvajamo,

 • · če namesto njega delamo, kar zmore sam
 • · če ne postavljamo okvirov vsakdanjih pravic in dolžnosti
 • · če z besedo in dejanjem ne posredujemo socialnih pravil družbe in človeštva

 

Včasih se otrok obnaša tako, kot da bi bil razvajen: nevzgojen, nediscipliniran, čeprav to ni. Vzrok so lahko globje travme ali pa pri nekaterih zgolj daljša odsotnost od staršev.

 

Povzeto po knjigi:

Strojin, Marja. 2006. Otroci potrebujejo mejo. Ljubljana: Otroci.

 

Knjiga je dosegljiva v Mariborski knjižnici, med drugim tudi v Knjižnici Nova vas, ki se nahaja 30 m od vhoda v BabyFit.